Ochotnicza Straż Pożarna

Ochotnicza Straż Pożarna w Chruszczynie Wielkiej

Ochotnicza Straż Pożarna w Chruszczynie Wielkiej powstała 4 maja 1927 z inicjatywy mieszkańców Chruszczyny Wielkiej i kilku sąsiednich wsi. Według oryginalnych podpisów w statucie założycielami ówczesnego Towarzystwa Ochotniczej Straży Pożarnej byli: Jan Maniak, Jan Kurandy, Stanisław Kozioł Wojciech Luty, Franciszek Nowak, Józef Klimek, Stanisław Chruściel, Andrzej Stokłosa, Jan Burzawa, Stanisław Żulichowski, Jan Kozieł, Stefan Perek, Stanisław Stokłosa, Władysław Mędrala, Stefan Zajma.
Siedzibą Towarzystwa było prywatne mieszkanie Jana Kurandego w Chruszczynie Małej. Okręg zaś działalności rozciągał się na miejscowości: Chruszczyna Wielka, Chruszczyna Mała, Przeczniów, Wielgus, Krzyszkowice, Nagorzanki, Gorzków, Plechówka, Łyczaków, Odonów, Donosy, Łękawa, Dalechowice, Nagorzany i Paśmiechy.
Ochotniczą Straż Pożarną zarejestrowano w ówczesnym Urzędzie Gminy w Nagorzanach- ówczesny Powiat Pińczowski. W zbiorach strażackich istnieje oryginalny statut z oryginalnymi podpisami założycieli, podpisem Wójta Nagorzan i datą 16 marzec 1928 rok.
Pierwszy zarząd ukształtował się następująco: Prezes- Jan Kurandy, Naczelnik- Jan Maniak, Sekretarz- Stanisław Kozieł, Skarbnik- Franciszek Nowak, Gospodarz-Stanisław Chruściel.
Tuż przed wybuchem II wojny światowej w 1939 następuje zmiana na stanowisku Prezesa i Naczelnika. Nowym Prezesem zostaje Pan Druchała a naczelnikiem Pan Orzechowski.
W kolejnym roku następuje kolejna zmiana w zarządzie Ochotniczej Straży Pożarnej w Chruszczynie Wielkiej nowym Prezesem Zostaje Stanisław Chruściel a Naczelnikiem Stanisław Kurczyna. Nowy zarząd funkcjonuje przez najbliższe trzy lata.
W roku 1943 na stanowisko Prezesa zostaje wybrany Edward Kozieł a nowym Naczelnikiem Władysław Kwiecień.
W roku 1947 następuje zmiana na stanowisku naczelnika nowym naczelnikiem zostaje Stefan Zajma.
Rok 1948 przynosi kolejną zmianę na stanowisku naczelnika zostaje nim Władysław Przybycień.
W 1952 roku z inicjatywy około 160 fundatorów ufundowano sztandar dla istniejącej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Chruszczynie Wielkiej. Do dziś istnieje ten sztandar z pamiątkowymi medalikami na drzewcu. Na medalikach wyryte są nazwiska fundatorów wraz z miejscowościami z których pochodzą.
Spis Fundatorów sztandaru (wg oryginalnej pisowni):
F. Stanek (Chru. Wielka), W. Porębski (Chru. Wielka), R. Marasek (Wielgus), M. Sodo (Chru. Wielka), S. Krawczyk (Chrusz. Wielka), M. Nowacki (Chrusz. Wielka), F. Kurczyna (Chru. Wielka), E. Cofor (Stac. Nagorzany), W. Baranski (Kaz. Wielka), S. Pytel (Kaz. Wielka), M. Wendel (Chru. Wielka), N. Stępień (Donosy), W. Rębacz (Kaz. Wielka), J. Klimczyk s.J (Chru. Wielka), A. Trędowski (Chru. Wielka), J. Klimek (Chru. Wielka), S. Grząba (Kaz. Wielka), B. Bucki (Chru. Wielka), J. Parada (Gorzków) F. Grzęda (Chru. Wielka), F. Gładys (Donosy), J. Rynca (Wielgus), F. Marzec (Wielgus), J. Podsiadło s. ? (Chru. Wielka), J. Nowak (Chru. Wielka), S. Kabat (Plechówka), W. Nowak (Chru. Wielka), M. Twardowski (Chru. Wielka), B. Maćkowski (Wielgus), J. Parada (Gorzków), A. Włusek (Chrusz. Wielka), J. Kuliś (Chru. Wielka), OSP Czarnocim (pt. Czarnocim), B. Bielas (Kaz. Wielka), R. Stępien (Wielgus), S. Sawera (Odonów), OSP Kazimierza W. (Osiedlowa), M. Zawartka (Chru. Wielka), M. Kielian (Chru. Wielka), J. Marzec (Chru. Wielka), F. Leśniewski (Kaz. Wielka), S. Siupider (Kaz. Wielka), W. Ciesielski (Odonów), S. Zajma (Chru. Wielka), S. Stokłosa (Chru. Wielka), S. Kwiecien s. W (Chru. Wielka), S. Cieślik (Wielgus), S. Bucki (Chru. Wielka), P. Widłak (Chru. Wielka), M. Karcz (Wielgus), M. Pietrzyk (Krzyszk.), W. Kowalski (Plechówka), M. Boryka (Paśmiechy), Z. Cieśla (Chru. Wielka), J. Drążkiewicz (Wielgus), S. Jaworski, J. Kabat (Wielgus), F. Włusek (Chru. Wielka), J. Pałasiński (Chru. Wielka), S. Kwiecień (Chru. Wielka), W. Biel (Wielgus), M. Parada (Chru. Wielka), S. Cieślik (Odonów), H. Adamczyk (Chru. Wielka), S. Gajówka (Plechówka), J. Gącik (Chru. Wielka), W. Witek (Wielgus), Dr. T. Mierzynski (Kaz. Wielka), S. Niechciał (Chru. Wielka), W. Stokłosa (Gorzków), J. Klimek (Chru. Wielka), S. Badoń (Wielgus), B. Kusak (Chru. Wielka), A. Boum (P. K. O. B.P.), J. Wilk (Nagórza), S. Kosałka (Łyczaków), W. Nikina (Chru. Wielka), J. Kurczyna (Chru. Wielka), S. Duś (Kaz. Wielka), W. Przybycień (Chru. Wielka), OSP Podolany (pt. Dobiesł.), K. Wróbel (Plechówka), OSP Kazimierza W. (Cukrownia), Z. Gładys (Donosy), S. Marasek (Odonów), W. Bartosik (Chru. Wielka), S. Maj (Plechów), J. Wojtasik (Odonów), W. Koziński (Chru. Wielka), W. Luty (Chru. Wielka), J. Włusek, A. Kozioł (Chru. Wielka), A. Cieśla (Donosy), M. Mozdrzen (Odonów), S. Podsiadło (Nagorza.), W. Marzec (Wielgus), S. Boryka (Chru. Wielka), A. Mikina(Chru. Wielka), W. Kedracki (Kaz. Wielka), Ks. T. Tekiela (Gorzków), Bąba (P. Z. G. S.), T. Klimek (Wielgus), J. Zapart (Wielgus), S. Nowak (Chru. Wielka), W. Pawlik (Chru. Wielka), Z. Dziubek (Łyczaków), W. Zajma (Kaz. Wielka), J. Wendel (Chru. Wielka), F. Kaczor (Dalchowa), S. Szastak (Chru. Wielka), Ks. H. Koscin (Gorzków), S. Podsiadła (Chru. Wielka), K. Kozioł (Chru. Wielka), W. Cieślik (Odonów), J. Sokołowski (Gorzków), S. Marasek (Chrusz. Wielka), J. Molenda (Kaz. Wielka), M. Kozioł (Chru. Wielka), S. Wieczorek (Chru. Wielka), F. Pabić (Chru. Wielka), S. Perek (Chru. Wielka), S. Kawecki (Chru. Wielka), B. Okopien (Kaz. Wielka), Ks. J. Madej (Przymyków), S. Węglewski (Kaz. Wielka), J. Kluk Chru. Wielka), F. Lubera (Donosy), S. Kubiński (Chru. Wielka), S. Włusek (Chru. Wielka), J. Pytel (Chru. Wielka), S. Słosik (Wielgus), J. Dąbrowski (Chru. Wielka), W. Oleś (P. Z. G. S.), W. Luty (Chru. Wielka), T. Cieśla (Chrusz. Wielka), S. Gajda (Chrusz. Wielka), A. Niziurski (Wielgus), M. Skopowski (Wielgus), Sagan (Gorzków), J. Podsiadło (Chru. Wielka), O. S. P. Dalechowice (pt. Wielgus), J. Zaima (Chru. Wielka), K. Kowalski (Chru. Wielka), G. Kedracki (Kaz. Wielka), S. Gruszka (Chru. Wielka), M. Kowalski (Nagorza), W. Marzec (Chru. Wielka), O. S. P. Słonowice (pt. Kazimierza), S. Bucki (Odonów), O. S. P. Łękowa (pt. Kościelec), O. S. P. Kościelec (pt. Kościelec), J. Konofalski (Chru. Wielka), W. Kwiecień (Chru. Wielka), S. Grudzień (Chru. Wielka), Cz. Przybycien (Chru. Wielka), O. S. P. Koszyce (pt. Koszyce), W. Bagoń (Chru. Wielka), F. Kutek (Odonów), J. Migas (Chru. W.), O. S. P. Boszczynek (pt. Skalbmierz), S. Kozioł (Chru. Wielka), O. S. P. Przemyków (pt. Przemyków), O. S. P. Gorzków (pt. Wielgus), J. Zajma (Łyczaków), W. Boberek (Odonów), J. Kielian (Gorzków), P. Sagan (Chru. Wielka), G. Glinski (Odonów), T. Mogiła (... Wielka), Z. Sekunda (Chru. Wielka), K. Oleś (Wielgus), J. Kozioł s.E (Chru. Wielka), S. Gorczyca (Wielgus), S. Mozdrzen (Kaz. Wielka), W. Wendel (Chru. Wielka), T. Rybczyński (Wielgus), A. Sawera (Chru. Wielka), S. Gumula (Chru. Wielka),

Rok 1955 przynosi zmianę na stanowisku Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Chruszczynie Wielkiej. Nowym Prezesem zostaje Tadeusz Nowak.
W 1960 roku Naczelnikiem zostaje Stanisław Stokłosa
Dzięki ofiarności mieszkańców wsi Chruszczyna Wielka w latach 1964-1966 strażacy zakupili swoją drugą motopompę typ M800 (P03).
W 1969 roku zakończono budowę nowej remizy strażackiej w Chruszczynie Wielkiej.
Został wykonany murowany budynek który służy druhom do dziś jako miejsce spotkań strażaków i mieszkańców wsi.
W 1971 roku na funkcję Prezesa wybrany zostaje J. Pałasiński a na stanowisko naczelnika Pan Gajówka. W tych latach powstaje również zbiornik wodny na placu remizy.
W 1974 roku stanowisko Prezesa obejmuje Stanisław Boryka późniejszy wieloletni prezes, a naczelnikiem zostaje Mieczysław Sodo.
W 1977 następuje zmiana na stanowisku Naczelnika nowym Naczelnikiem zostaje Marian Kwiecień.
1980 naczelnikiem zostaje Henryk Twardowski
20 lipca 1980 roku we wsi Chruszczyna Wielka odbyła się wielka uroczystość obchodów 50-lecia OSP Chruszczyna Wielka. Na uroczystość przybyło bardzo dużo mieszkańców, przedstawicieli władz, zasłużonych druhów. Uwieńczeniem obchodów była zabawa taneczna do późnych godzin wieczornych.
W 1982 następuje chwilowa zmiana na stanowisku naczelnika zostaje nim Zdzisław Włusek
W 1983 roku na stanowisko naczelnika powraca Henryk Twardowski i pełni tą funkcję do roku 1994
28 maja 1989 roku jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej Chruszczyna Wielka odnosi duży sukces zajmując drugie miejsce na Miejsko-Gminnych Zawodach Pożarniczych w Kazimierzy Wielkiej.
Za kolejne dwa lata 30 czerwca 1991 Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza w składzie: Marcin Lis, Piotr Boryka, Jarosław Boryka, Mirosław Włusek, Jacek Kot, Paweł Krawczyk, Grzegorz Kwiecień, Łukasz Wędel na Miejsko-Gminnych Zawodach Pożarniczych odnosi swój największy sukces zajmując drugie miejsce.
Rok 1994 przynosi zmianę na stanowisku Prezesa. Nowym Prezesem zostaje Henryk Twardowski i pozostanie nim do roku 2002 a naczelnikiem w 1994 zostaje Kazimierz Włusek.
2001 następuje zmiana na stanowisku naczelnik nowym Naczelnikiem został Marzec Mariusz
2003 nowy Prezes Tadeusz Kozieł, Naczelnik Łukasz Wędel
2007 Prezesem zostaje Jan Bączek, Naczelnikiem zostaje Ireneusz Lis.
Lipiec 2010 roku we wsi Chruszczyna Wielka zorganizowana wielką uroczystość- „Szlak Jagielloński". Druhowie z OSP pod czujnym okiem druha Stanisława Pazura przyłączyli się do organizacji i zabezpieczeniu imprezy. Na imprezie obecne były najwyższe władze gminy na czele z Burmistrzem Adamem Bodziochem jak również zaproszeni goście, z zagranicy przedstawiciele zaprzyjaźnionych miast Impreza udała się znakomicie a druhowie z OSP Chruszczyna Wielka otrzymali wiele pochwał za swą pracę.
Luty 2011 prezesem zostaje wybrany Kamil Marzec, Naczelnikiem Kazimierz Włusek.
Październik 2011 nowy prezes Robert Stępień, Naczelnik Stanisław Pazur.
Członkowie jednostki angażują się w sprawy społeczno- kulturalne, Biorą udział w zawodach sportowo- pożarniczych, asystują podczas świąt kościelnych Triduum Paschalnego.
Nieżyjący zasłużeni działacze: Marian Kwiecień, Józef Gajówka, Stanisław Kubiński, Jan Kurandy, Jan Maniak, Stanisław Kozieł, Franciszek Nowak, Stanisław Chruściel,Mieczysław Sodo, Stanisław Boryka.

Galeria
 
Galeria
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Znajdź nas na Facebooku
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem